ویدئو پروژکتور سونی - دیتا پروژکتور سونی - ویدیو پروژکتور سونی - ویدئو پرژکتور sony - دیتا پروژکتور sony - لیست قیمت ویدئو پرژکتور سونی - لیست قیمت ویدئو پرژکتور sony - 

قیمت ویدئو پرژکتور Sony

ویدئو پروژکتور سونی SONY 

 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY ch375 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی ch375روشنایی :  انسی لومنز 5000کنتراست : 2500:1وضوح تصویر : WUXGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  USB , HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY EX-255 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی EX-255روشنایی :  انسی لومنز 3300کنتراست : 3300:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: BrightEra 3LCD ویژگی :  USB , HDMI

  23,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY EX295 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی EX295روشنایی :  انسی لومنز 3800کنتراست : 3300:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: BrightEra 3LCD ویژگی :  USB , HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY FX35 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی FX35روشنایی :  انسی لومنز 5000کنتراست : 2000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  USB , HDMI

  70,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  89,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY VPL DX-102 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی DX 102روشنایی :  انسی لومنز 2300کنتراست : 3000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  15,400,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY VPL DX-122 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی DX 122روشنایی :  انسی لومنز 2600کنتراست : 3000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  15,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY VPL-DX127 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی DX 127روشنایی :  انسی لومنز 2600کنتراست : 3000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  USB , HDMI

  18,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر سونی SONY VPL-DX147 نام کالا : ویدئو پروژکتور سونی DX 147روشنایی :  انسی لومنز 3200کنتراست : 3000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  USB , HDMI

  22,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف