ویدئو پروژکتور پاناسونیک - دیتا پروژکتور پاناسونیک - ویدیو پروژکتور پاناسونیک - ویدئو پرژکتور panasonic - دیتا پروژکتور panasonic - لیست قیمت ویدئو پرژکتور پاناسونیک - لیست قیمت ویدئو پرژکتور panasonic - قیمت ویدئو پرژکتور Panasonic

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PANASONIC 

 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic AE8000 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک AE8000روشنایی :  انسی لومنز 2400کنتراست : 500000:1وضوح تصویر : Full HDمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی : Thriple HDMI

  41,100,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic DX820 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک DX820روشنایی :  انسی لومنز 2400کنتراست : 500000:1وضوح تصویر : XVGمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی :  HDMI

  195,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic EW640 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک EW640روشنایی :  انسی لومنز 5800کنتراست : 5000:1وضوح تصویر :  HDمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  460,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic EX520 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX520روشنایی :  انسی لومنز 5300کنتراست : 10000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی : HDMI

  75,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic EX620 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX620روشنایی :  انسی لومنز 6200کنتراست : 10000:1وضوح تصویر : XVGمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی : HDMI

  93,600,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic EX800 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX800روشنایی :  انسی لومنز 7500کنتراست : 5000:1وضوح تصویر : Full HDمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  126,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic EZ580 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک EZ580روشنایی :  انسی لومنز 5400کنتراست : 5000:1وضوح تصویر : WUXGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  79,100,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic LB280 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB280روشنایی :  انسی لومنز 2800کنتراست : 10000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  17,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic LB300 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB300روشنایی :  انسی لومنز 3100کنتراست : 10000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی :  HDMI

  21,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic LB412 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB412روشنایی :  انسی لومنز 4100کنتراست : 12000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی : USB ,HDMI

  25,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic LW312 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک LW312روشنایی :  انسی لومنز 3100کنتراست : 12000:1وضوح تصویر : مدل پنل تولید تصویر: ویژگی :  HDMI

  115,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر  پاناسونیک Panasonic TW342 نام کالا : ویدئو پروژکتور پاناسونیک TW342روشنایی :  انسی لومنز 3300کنتراست : 12000:1وضوح تصویر : WXGAمدل پنل تولید تصویر: 3LCD ویژگی : USB , HDMI

  33,500,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف