پرینتر لیزری و جوهر افشان کانن Canon - کلیه پرینتر های Canon

پرینتر کانن canon 

 •     ابعاد400×398×223 میلی‌متر    وزن12.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربریتک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپرنگی    سرعت چاپ رنگی4 صفحه در دقیقه    سرعت چاپ سیاه و سفید16 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ (dpi)2400x600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت  

  بیشتر
 •     ابعاد  360 × 441 × 390 میلی‌متر    وزن11.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی      سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت   نوع کارتریج یا تونر 737

  بیشتر
 •     ابعاد400×398×223 میلی‌متر    وزن11.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی    سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ (dpi)    حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده  737

  بیشتر
 •     ابعاد373×276×254 میلی‌متر    وزن7.6 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 19 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 712

  بیشتر
 •     ابعاد373×276×254 میلی‌متر    وزن7.0 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 25 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده 726

  بیشتر
 •     ابعاد429×596×630 میلی‌متر    وزن12.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپرنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 27 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  بیشتر
 •     ابعاد 390x378x360 ميليمترمیلی‌متر    وزن13.1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 27 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  بیشتر
 •     ابعاد364×249×199 میلی‌متر    وزن5.0 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 18 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 725

  بیشتر
 •     ابعاد390×441×312 میلی‌متر    وزن10.1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  بیشتر
 •     ابعاد390×490×622 میلی‌متر    وزن10.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  بیشتر
 •     ابعاد 322*183*61 میلیمتر      وزن2.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهری - جوهر افشان    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده مشکی 35 رنگی 36

  بیشتر
 •     ابعاد 322*183*61 میلیمتر      وزن2.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهری - جوهر افشان    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده مشکی 35 رنگی 36

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف