پرینتر کانن canon

پرینتر لیزری و جوهر افشان کانن Canon - کلیه پرینتر های Canon

پرینتر کانن canon 64 محصول وجود دارد

در هر صفحه
نمایش 1 - 60 از 64 آیتم
 • 17,800,000 ریال

      ابعاد400×398×223 میلی‌متر    وزن12.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربریتک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپرنگی    سرعت چاپ رنگی4 صفحه در دقیقه    سرعت چاپ سیاه و سفید16 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ (dpi)2400x600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت  

  17,800,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 11,350,000 ریال

      ابعاد  360 × 441 × 390 میلی‌متر    وزن11.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی      سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت   نوع کارتریج یا تونر 737

  11,350,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 11,850,000 ریال

      ابعاد400×398×223 میلی‌متر    وزن11.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی    سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ (dpi)    حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده  737

  11,850,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 7,350,000 ریال

      ابعاد373×276×254 میلی‌متر    وزن7.6 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 19 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 712

  7,350,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 6,450,000 ریال

      ابعاد373×276×254 میلی‌متر    وزن7.0 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 25 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده 726

  6,450,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 11,050,000 ریال

      ابعاد429×596×630 میلی‌متر    وزن12.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپرنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 27 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  11,050,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 18,500,000 ریال

      ابعاد 390x378x360 ميليمترمیلی‌متر    وزن13.1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 27 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  18,500,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 3,980,000 ریال

      ابعاد364×249×199 میلی‌متر    وزن5.0 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 18 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 725

  3,980,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 8,600,000 ریال

      ابعاد390×441×312 میلی‌متر    وزن10.1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  8,600,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 8,950,000 ریال

      ابعاد390×490×622 میلی‌متر    وزن10.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 737

  8,950,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 322*183*61 میلیمتر      وزن2.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهری - جوهر افشان    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده مشکی 35 رنگی 36

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 322*183*61 میلیمتر      وزن2.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهری - جوهر افشان    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده مشکی 35 رنگی 36

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 7,850,000 ریال

      ابعاد400×376×260 میلی‌متر    وزن11.8 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 30 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده 719

  7,850,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد345×410×273 میلی‌متر    وزن17.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 33 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 710

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد400×376×267 میلی‌متر    وزن11.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 33 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 719

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 0 ریال

      ابعاد401×452×262 میلی‌متر    وزن18.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ چهار رنگ  مشکی / زرد / قرمز / آبی    سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی  8 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 716

  0 ریال
  خرید ناموجود
 • 0 ریال

      ابعاد409×490×331 میلی‌متر    وزن24.8 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ چهار رنگ - مشکی/آبی / زرد / قرمز     سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی  20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 718

  0 ریال
  خرید ناموجود
 • 6,850,000 ریال

      ابعاد390×414×301 میلی‌متر    وزن10.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه  کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 728

  6,850,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد373×276×254 میلی‌متر    وزن7.6 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 21 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد390x421x370 میلی‌متر     وزن11.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600*1200 dpi    حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده728

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 13,050,000 ریال

      ابعاد 390x432x455 میلی‌متر    وزن12.75 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 22 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ     حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده FX10

  13,050,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد390x421x370 میلی‌متر    وزن11.7 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده728

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 17,550,000 ریال

      ابعاد 390x432x455 میلی‌متر    وزن 12.75 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 22 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده FX10  

  17,550,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390x421x370 میلی‌متر    وزن 12.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 25 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده728

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390x442x455 میلی‌متر    وزن 15.15 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 22 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده FX10

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390x442x363 میلی‌متر     وزن 16.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 22 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده FX10

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 430x484x429 میلی‌متر    وزن 25 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ رنگی - مشکی / ابی / زرد / قرمز     سرعت چاپ سیاه و سفید 12 و رنگی 8 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 716 BLACK & CYAN & CYAN & YELLOW & MAGENTA

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 430 × 484 × 429 میلی‌متر    وزن 26 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ رنگی - مشکی / ابی / زرد / قرمز    سرعت چاپ سیاه و سفید 12 و رنگی 8 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده  716

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 674x1327x851 میلی‌متر    وزن 31 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ رنگی - مشکی / ابی / زرد / قرمز     سرعت چاپ سیاه و سفید 20 و رنگی 20  صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 718 مشکی و رنگی

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 449×304×152 میلی‌متر     وزن 5.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان     کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ رنگی      سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 4 تا 8 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 4800x1200 dpi    کارتریج مورد استفاده 440 مشکی 441 رنگی

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 414 × 499 × 346 میلی‌متر     وزن 25.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مشکی و رنگی     سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600 × 9600 dpi    حافظه پرینتر 768 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 718 مشکی و زرد و ابی و قرمز

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 414 × 499 × 346 میلی‌متر     وزن 2502 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ  مشکی و رنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید و رنگی 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600 × 9600 dpi    حافظه پرینتر 768 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 718 مشکی و زرد و قرمز و ابی

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390x421x370 میلی‌متر     وزن 13.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 22 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 64 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 728

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390x472x731 میلی‌متر     وزن 19.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 50 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 719

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390 × 473 × 431 میلی‌متر     وزن 19.1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 33 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 256 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 719

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 390x442x455 میلی‌متر     وزن 13.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 20 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده FX10

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

      ابعاد 430 × 484 × 429 میلی‌متر     وزن 26 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه  کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مشکی و رنگی     سرعت چاپ سیاه و سفید 12و رنگی 8 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 716 مشکی و ابی و زرد و قرمز

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 39,500,000 ریال

      ابعاد 359x249x198 میلی‌متر     وزن  5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 18 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 725

  39,500,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 3,850,000 ریال

      ابعاد 198 × 249 × 359 میلی‌متر     وزن 5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 18 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 8 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 725

  3,850,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 5,550,000 ریال

      ابعاد 400×398×223 میلی‌متر     وزن 12.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ  مشکی و رنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 16 و رنگی 4 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 729 مشکی و قرمز و ابی و زرد

  5,550,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 50,000 ریال

     ابعاد 431x297x153 میلی‌متر    وزن 5.7 کیلوگرم   تکنولوژی چاپ جوهر افشان   کاربری تک کاره   سایز چاپA4    نوع چاپ مشکی و رنگی    رزولوشن چاپ 9600x2400 dpi   کارتریج مورد استفاده 426 مشکی و ابی و قرمز و زرد

  50,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 11,550,000 ریال

      ابعاد 390X445X360 میلی‌متر     وزن 13.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 25 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 728

  11,550,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 13,350,000 ریال

      ابعاد 390X439X360 میلی‌متر     وزن 12.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 25 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x600 dpi    حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده 728

  13,350,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 0 ریال

      ابعاد 61 × 127 × 178 میلی‌متر     وزن 816.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان مخصوص چاپ عکس    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ رنگی    سرعت چاپ عکس در 47 ثانیه    رزولوشن چاپ 300x300 dpi    کارتریج مورد استفاده سه رنگ در یک پکیج

  0 ریال
  خرید ناموجود
 • 3,450,000 ریال

      ابعاد 128 × 368 × 451 میلی‌متر     وزن 6.6 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مشکی و رنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 15 و رنگی 10 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400 × 9600 dpi    کارتریج مورد استفاده :     دارای 5 کارتریج استاندارد به شماره‌های (PGI-450PGBK (Pigment Black), CLI-451BK (Black), CLI-451C (Cyan),...

  3,450,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 5,250,000 ریال

      ابعاد 379×293×243 میلی‌متر     وزن 7.0 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 25 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    کارتریج مورد استفاده 726

  5,250,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 7,350,000 ریال

      ابعاد 372x250x197 میلی‌متر     وزن 5.94 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 14 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600x600 dpi    حافظه پرینتر     کارتریج مورد استفاده 712

  7,350,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 8,750,000 ریال

      ابعاد 390X439X360 میلی‌متر     وزن 11.9 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 728

  8,750,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 11,050,000 ریال

      ابعاد 400X376X263 میلی‌متر     وزن 11.2 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 33 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 719

  11,050,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 1,950,000 ریال

      ابعاد 145 × 306 × 426 میلی‌متر     وزن 3.5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان     کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ  مشکی و رنگی     سرعت چاپ سیاه و سفید 8 و رنگی 4  صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 4800x600 dpi     کارتریج مورد استفاده PG-445 ,CL-446

  1,950,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 3,450,000 ریال

      ابعاد 128 × 368 × 451 میلی‌متر     وزن 6.6 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مشکی و رنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 15 و رنگی 10 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400 × 9600 dpi    کارتریج مورد استفاده     دارای 5 کارتریج استاندارد به شماره‌های (PGI-450PGBK (Pigment Black), CLI-451BK (Black), CLI-451C (Cyan),...

  3,450,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 91,500,000 ریال

      ابعاد 360 × 439 × 390 میلی‌متر     وزن 11.9 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان     کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ  مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600x600 dpi     کارتریج مورد استفاده 728

  91,500,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 4,250,000 ریال

      ابعاد 455x369x148 میلی‌متر     وزن 6.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهرافشان    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 12 رنگی 8 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 4800x1200 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده PGI-450PGBK (Pigment Black) CLI-451BK (Black) CLI-451C (Cyan) CLI-451M (Magenta) CLI-451Y...

  4,250,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 4,050,000 ریال

      ابعاد 60.5 × 127 × 178 میلی‌متر     وزن 1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مخصوص چاپ عکس     سرعت چاپ سیاه و سفید 47 ثانیه 1 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 300x300 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده دارای 3 رنگ در یک پکیج

  4,050,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 17,800,000 ریال

      ابعاد 400×398×223 میلی‌متر     وزن 12.3 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری رنگی    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مشکی و رنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 16 رنگی 4 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 16 مگابایت    کارتریج مورد استفاده  مشکی و رنگی 729

  17,800,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 4,750,000 ریال

      ابعاد 178x127x60.5 میلی‌متر     وزن 1 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان مخصوص عکس    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ مخصوص چاپ عکس    سرعت چاپ  47 ثانیه1  صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 300x300 dpi     کارتریج مورد استفاده دارای 3 رنگ در یک پکیج

  4,750,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 4,850,000 ریال

      ابعاد 199 × 249 × 364 میلی‌متر     وزن 5 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ لیزری    کاربری تک کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 18 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 2400x600 dpi    حافظه پرینتر 32 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 725

  4,850,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 3,750,000 ریال

      ابعاد 200 × 385 × 458 میلی‌متر     وزن 8.4 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ جوهر افشان    کاربری چهار کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ  مشکی و رنگی    سرعت چاپ سیاه و سفید 8 رنگی 5 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 1200x4800 dpi    کارتریج مورد استفاده PG-440, CL-441

  3,750,000 ریال
  خرید ناموجود
 • 7,750,000 ریال

      ابعاد 390X439X360 میلی‌متر     وزن 11.9 کیلوگرم    تکنولوژی چاپ چاپ لیزری    کاربری سه کاره    سایز چاپA4     نوع چاپ تک رنگ - مشکی     سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه    رزولوشن چاپ 600x600 dpi    حافظه پرینتر 128 مگابایت    کارتریج مورد استفاده 728

  7,750,000 ریال
  خرید ناموجود
نمایش 1 - 60 از 64 آیتم

نماد اعتماد الکترونیکی

logo-samandehi
سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

تخفیف ویژه

خبرنامه