ویدئو پروژکتور وی وی تک - دیتا پروژکتور وی وی تک - ویدیو پروژکتور وی وی تک - ویدئو پرژکتور acer - دیتا پروژکتور vivitek - لیست قیمت ویدئو پرژکتور وی وی تک - لیست قیمت ویدئو پرژکتور vivitek - قیمت ویدئو پرژکتور Vivitek

ویدئو پروژکتور وی وی تک VIVITEK 

 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK D5010 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک D5010روشنایی :  انسی لومنز 6000کنتراست : 2000:1وضوح تصویر : WUXGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : 

  70,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویوسونیک VIVTEK D552 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویوسونیک D552روشنایی :  انسی لومنز 3000کنتراست : 15000:1وضوح تصویر : SVGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : 3D

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK D55fa نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک D55faروشنایی :  انسی لومنز 33000کنتراست : 20000:1وضوح تصویر : SVGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK DS234 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک DS234روشنایی :  انسی لومنز 3200کنتراست : 10000:1وضوح تصویر : SVGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK DX864 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک DX864روشنایی :  انسی لومنز 3500کنتراست : 6000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : HDMI

  26,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK H9080fd نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک H9080fdروشنایی :  انسی لومنز 800کنتراست : 100000:1وضوح تصویر : HD 1920*1080مدل پنل تولید تصویر:  ویژگی : HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK Q5 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک Q5روشنایی :  انسی لومنز 500کنتراست : 30000:1وضوح تصویر : HD 720 pمدل پنل تولید تصویر: LED ویژگی :

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف