لیست محصولات این تولید کننده Vivitek

ویدئو پروژکتور ویویتک, دیتا پرژکتور ویویتک, دستگاه ویدئو

پروژکتور,Video Projector Vivitek,data Projector Vivitek,نصب

و راه اندازی ویدئو پروژکتور,فروش دستگاه ویدئو پروژکتور ویویتک,

فروش دستگاه دیتا پروژکتور ویویتک,قیمت ویدئو پروژکتور

ویویتک,قیمت ویدئو پروژکتور Vivitek,خرید ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور ویویتک, دیتا پرژکتور ویویتک, دستگاه ویدئو

پروژکتور,Video Projector Vivitek,data Projector Vivitek,نصب

و راه اندازی ویدئو پروژکتور,فروش دستگاه ویدئو پروژکتور ویویتک,

فروش دستگاه دیتا پروژکتور ویویتک,قیمت ویدئو پروژکتور

ویویتک,قیمت ویدئو پروژکتور Vivitek,خرید ویدئو پروژکتور

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK D5010 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک D5010روشنایی :  انسی لومنز 6000کنتراست : 2000:1وضوح تصویر : WUXGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : 

  70,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویوسونیک VIVTEK D552 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویوسونیک D552روشنایی :  انسی لومنز 3000کنتراست : 15000:1وضوح تصویر : SVGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : 3D

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK D55fa نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک D55faروشنایی :  انسی لومنز 33000کنتراست : 20000:1وضوح تصویر : SVGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK DS234 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک DS234روشنایی :  انسی لومنز 3200کنتراست : 10000:1وضوح تصویر : SVGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK DX864 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک DX864روشنایی :  انسی لومنز 3500کنتراست : 6000:1وضوح تصویر : XGAمدل پنل تولید تصویر: DLP ویژگی : HDMI

  26,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK H9080fd نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک H9080fdروشنایی :  انسی لومنز 800کنتراست : 100000:1وضوح تصویر : HD 1920*1080مدل پنل تولید تصویر:  ویژگی : HDMI

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویدئو پروژکتر ویویتک VIVTEK Q5 نام کالا : ویدئو پروژکتور ویویتک Q5روشنایی :  انسی لومنز 500کنتراست : 30000:1وضوح تصویر : HD 720 pمدل پنل تولید تصویر: LED ویژگی :

  0 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف